Taller Baix Camp
Estàs aquí:
Actualitat
»
Contrast
 
Imprimir
 
Grandària del text

Notícies


21 de Octubre, 2019
Després de l’ERE de l’empresa IRSA el Taller Baix Camp va dur a terme un important esforç per intentar recuperar els llocs de treball. En aquest context van coincidir les necessitats i els interessos tant de l’empresa KUADROTEK de Constantí com del TBC de Reus que, fruit d’una col·laboració que ja venia de temps endarrere, van decidir ampliar i fer créixer incidint en la importància de l’especialització productiva i de la diversificació com a criteri estratègic.

Tenint present els antecedents de crisi econòmica, laboral i financera que han castigat enormement el territori, aquest projecte de recuperar llocs de treball perduts i el fet de consolidar-los per un període de tres anys, s’ha vist afavorit amb la possibilitat de crear-ne de nous.

Tots  aquests llocs de treball destinats a ocupar a persones amb alguna discapacitat, intel·lectual, física o sensorial, ha comptat amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Família a través de la Direcció General d’Economia Social en concedir-los un projecte SINGULARS, generador d’ocupació per a persones en situació o amb risc d’exclusió o persones amb discapacitat en Centres Especials de Treball.