PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, l’informem que les dades facilitades per Vostè seran tractades per l’ASSOCIACIO TALLER BAIX CAMP, amb CIF G43036185 i domicili al Pol. Ind. Mas Batlle – Joan oliver, 28 – 30 43206 REUS (Tarragona), telèfon 977.328.383 podent contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a lopd@tallerbaixcamp.org, amb la finalitat de poder atendre la seva sol·licitud de compra dels productes i/o articles de la nostra Associació i les gestions administratives i de facturació que se'n derivin i pel possible enviament d’informació, per a qualsevol mitja, sobre notícies, productes i/o serveis de la nostra Associació que pugui ser del seu interés, sempre i quan així ho autoritzi marcant la casella habilitada específicament per aquesta finalitat, consentiment que podrà revocar en qualsevol moment. Les seves dades seran conservades mentre es mantingui la present relació i durant el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals i contractuals segons la normativa vigent. La base legal per al tractament de les seves dades es fonamentarà en l’execució de la relació contractual que es subscriu entre ambdues parts i no seran comunicades a tercers, menys en aquells casos previstos per la legislació vigent. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, de forma escrita al domicili social abans esmentat o via e-mail a lopd@tallerbaixcamp.org, adjuntant en ambdós casos fotocòpia de document oficial que l’identifiqui, així com obtenir més informació sobre els seus drets acudint a la pàgina web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i presentar una reclamació davant aquest organisme de considerar-ho oportú.

En compliment del deure d'informació establert a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el titular, dinamitzador i gestor de continguts de la web www.tallerbaixcamp.org és l’ASSOCIACIO TALLER BAIX CAMP, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a l'apartat habilitat de tallerbaixcamp@tallerbaixcamp.org.

 

SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT

L’ASSOCIACIO TALLER BAIX CAMP garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, domiciliàries, de pagament i de qualsevol altre tipus que ens proporcionin els nostres clients d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril del 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre. Totes les dades facilitades pels nostres clients a www.tallerbaixcamp.org, seran tractades per l’ASSOCIACIO TALLER BAIX CAMP, qui actua com a Responsable del Tractament, amb les finalitats que s'estableixin a cada formulari de recollida de dades. En aquest formulari es permetrà acceptar o no finalitats i usos diferents dels necessaris per al compliment del present contracte.

 

 

  TERMES I CONDICIONS

 

Qualsevol compra dels productes oferts al domini www.tallerbaixcamp.org es regiran per les següents condicions que el client accepta al comprar qualsevol producte de la web seguint el procediment d'aquesta. Aquestes condicions de compra estan en vigor per a tots els productes, podent-se modificar sense previ avís, no afectant les compres ja realitzades.

 

COM COMPRAR

La compra dels productes oferts a LA WEB, es realitza mitjançant la selecció dels productes escollits, els quals s'han d'incloure en la cistella de compra, un cop conclosa la selecció es continuarà la compra, procedint-se a l'emplenament de les dades personals per a la emissió de la factura i les dades de la forma de pagament per a efectuar el pagament dels productes. Acceptant finalment la comanda i després de la confirmació del pagament, es procedirà a servir la mercaderia.

El procés detallat és el següent:

Escollir un article - Detall de la comanda

Per trobar un article es poden utilitzar els menús de navegació. Mitjançant ells s'accedeix a les diferents classificacions i agrupacions de productes. També es pot utilitzar el cercador situat a la zona superior; el resultat de la cerca mostrarà els articles disponibles en funció de les dades introduïdes. Un cop trobat l'article, es pot ampliar la informació fent clic sobre el seu nom o sobre la seva imatge. D'aquesta manera s'accedeix a la fitxa de producte, que disposa de les característiques detallades de la mateixa.

Tramitar la comanda - Identificació de l'Usuari

Només cal incorporar el producte a la cistella prement sobre el botó "Afegir a la cistella". Un cop a la cistella, pot continuar comprant altres articles o tramitar la comanda amb els productes inclosos prement el botó amb forma de carret i posteriorment procedir al "Pagament" o veure la "Cistella" i editar-la. Una pantalla us demanarà la clau d'usuari i contrasenya. Si ja és client registrat, només haurà d'introduir aquestes dades.

Si encara no ho és i desitja registrar-se, ha d'omplir les dades que apareixen al formulari de registre, i obtenir així una clau d'Usuari i una contrasenya que li serviran per a les successives transaccions que realitzi al nostre web.

Podrà adquirir productes, rebre informació sobre ofertes i promocions, conèixer la situació de les seves comandes... A la seva fitxa de client quedaran registrades les seves dades personals, de manera que no caldrà que torni a emplenar-los en posteriors compres.

El comprador podrà modificar els productes seleccionats com el nombre d'aquests, les dades personals i de pagament emplenats, retrocedint en el procediment de compra de la pàgina web, abans de l'acceptació definitiva de la compra.

Seleccionar la forma de pagament i enviament

En el següent pas cal designar un responsable de la comanda, establir la recollida i la forma de pagament.

Un cop ens assegurem que tota la informació requerida està emplenada i és correcta, cliquem al botó "Continuar" a la part inferior de la pàgina.

Confirmar les dades

Es mostra un resum de la comanda i les dades de la fitxa de client, per revisar si la direcció d'enviament és correcta, i acceptem les condicions de venda.

Un cop acceptades, es procedirà a finalitzar la tramitació de la comanda prement en el botó situat a la zona inferior "Comanda amb obligació de pagament".

Finalment, una pàgina confirmarà la tramitació correcta de la comanda, i un resum dels productes adquirits.

El procés de compra ha acabat.

Un cop realitzada la compra, es confirmarà aquesta mitjançant el registre a la pàgina web de la compra realitzada, i el comprador podrà, en qualsevol moment, imprimir el formulari de comanda.

Com conèixer la situació actual de la comanda i històric de comandes. Es pot conèixer la situació d'una comanda en curs o consultar les comandes realitzades amb anterioritat mitjançant l'accés situat a la zona superior de la pàgina, "El meu compte" - "Historial i detall de comandes".

Un cop introduïdes les dades identificatives, es mostrarà informació detallada dels últims comandes realitzades al nostre web, la data de compra, la situació de les comandes en curs, les comandes per confirmar i la composició detallada d'aquestes, entre d'altres.

 

PREU I IMPOSTOS

Els preus dels productes oferts a LA WEB estan indicats en euros (€), i inclouen l'Impost sobre el valor afegit (IVA).

 

FORMA DE PAGAMENT

Tallerbaixcamp.org només admetrà el pagament amb targeta de crèdit.

DISPONIBILITAT DELS ARTICLES

Els  nostres artícles són artesanals i sempre s'elaboren sobre comanda. Per aquest motiu el procés de fabricació ppor variar en funció de la comanda, essent aquest de forma habitual, inferior a 15 dies naturals. 

CARACTERÍSTIQUES DEL PRODUCTE ARTESÀ

Les fotografies, grafismes i les descripcions dels Productes a la venda, no tenen caràcter contractual, només són il·lustratives, i no comprometen la responsabilitat del venedor, que fa tot el possible per garantir que els colors que mostren els productes en les fotos exposades a la web siguin fidels als productes originals. 

Els nostres productes estan fets de manera artesanal. Això suposa que pot haver-hi variacions lleus respecte al colro de les fotos de LA WEB, o petites imperfeccions pròpies del procés d'elaboració. Aquestes variacions no s'entenen com a producte defectuós i per tant no seran causa de devolució.

Alguns dels artícles, per les seves característiques, son molt delicats. Per aquest motiu i per assegurar-ne una entrega en les millors condicions, la seva recollida només estarà disponibl en els nostres punts de recollida presencials.

DEVOLUCIÓ D'UN ARTICLE

El client podrà sol·licitar la devolució dels productes comprats en el lloc web en cas de no haver estat desembalat el paquet, en els casos permesos per la legislació vigent comunicant tal circumstància a través del correu electrònic botiga@tallerbaixcamp.org, en el termini màxim de 14 dies des de la data de factura de compra.

Per donar validesa a una devolució s'estableixen unes condicions prèvies: El producte ha d'estar en perfectes condicions i en el seu embalatge original. Un cop rebuda la mercaderia als nostres magatzems, i prèvia comprovació de l'estat de la mateixa, es procedirà al reintegrament del seu import conforme a la modalitat de pagament realitzada pel client. En cas de devolució, les despeses d'enviament no seran reemborsades.

En qualsevol cas, s'admetrà la devolució dels productes defectuosos i enviaments erronis, sent ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL I DEL DESENVOLUPAMENT TBC qui es farà càrrec de les despeses d'enviament sempre que el client comuniqui aquesta circumstància en el termini màxim de set (7) dies comptats des de la data de recepció de l'enviament.

Tots els productes surten revisats. Si vostè detecta al rebre una comanda que aquest està trencat, ha d'informar a  ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL I DEL DESENVOLUPAMENT TBC en un termini màxim de 24 hores via email a botiga@tallerbaixcamp.org o per telèfon a el +34 977 328 383. En el cas de no avisar en un màxim de 24 hores, ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL I DEL DESENVOLUPAMENT TBC no assumirà cap responsabilitat.

 

JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les qüestions que es derivin d'aquestes condicions, els contractants es sotmeten a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Reus (Tarragona).

Configuració

Compartir

Menú

Crea un compte gratuït per utilitzar les llistes de desitjos.

Iniciar sessió