Taller Baix Camp
Estàs aquí:
Recursos
»
Contrast
 
Imprimir
 
Grandària del text

Documentació


 

 

 
17 de Març, 2018
Certificat ISO 9001 R1-562/15 per a Centre Ocupacional i USAP

 
31 de Desembre, 2016

 
31 de Desembre, 2015

 
31 de Desembre, 2014

 
31 de Desembre, 2013

 
31 de Desembre, 2012

 
31 de Desembre, 2011

 

 
19 de Desembre, 2011
Dades de l’Institut Nacional d’Estadística sobre Ocupació i Discapacitat.

 
REIAL DECRET 1542/2011, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova l’Estratègia Espanyola d’Ocupació 2012-2014.

 
REIAL DECRET-LLEI 14/2011, de 16 de setembre, de mesures complementàries en matèria de polítiques d'ocupació i de regulació del règim d'activitat de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.

 
LLEI 26/2011, de 1 d'agost, d'adaptació normativa a la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

 
20 de Febrer, 2004
REIAL DECRET 290/2004, pel qual es regulen els enclavaments laborals com mesura de foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat.

 
REIAL DECRET 27/2000, pel qual s'estableixen mesures alternatives de caràcter excepcional al compliment de la quota de reserva del dos per cent en favor de treballadors discapacitats en empreses de 50 o més treballadors

 
LLEI 13/1982 d'Integració Social dels Minusvàlids