Taller Baix Camp
Estàs aquí:
Recursos
»
Transparència
»
Contrast
 
Imprimir
 
Grandària del text

Funcions que desenvolupa l’entitat


L'Associació de familiars de persones con discapacitat intel·lectual i del desenvolupament TBC, és una entitat pionera en el nostre entorn, té per objecte la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves famílies. Això ha estat així, utilitzant aquestes paraules o les que s'utilitzaven en cada moment històric, des de l'any 1979 fins als nostres dies.
El 1979 un grup de pares i mares veient la dificultat que tenien els seus fills per seguir l'ensenyament ordinari i davant la inexistència de serveis on poder ser atesos, decideixen unir-se i crear així un espai on aquests nens i nenes poguessin rebre una educació.
Entre 1980 i 1985 es finança a través de la Generalitat, de la Diputació i dels ingressos provinents de treballs que ja en aquell moment es realitzen de forma artesanal.
A diferència d'altres entitats del nostre sector, aquesta entitat ha mantingut i manté una presència fonamental dels familiars de les persones amb discapacitat en els òrgans de govern. Aquest fet s'ha sabut compaginar amb una total professionalització, el 1991, dels estaments de gestió i amb una bona vinculació amb els organismes privats i públics del nostre entorn.

A partir de 1993 es comencen a formalitzar els primers contractes laborals i el nombre de persones amb discapacitat psíquica ateses comença a augmentar de manera considerable.

L’Associació, a més de ser un moviment de famílies, aglutinadora de les sinergies favorables que ens ofereix el nostre entorn, té una cartera de serveis dirigits a les persones amb discapacitat intel·lectual.
  • Centre Ocupacional: S'ofereix atenció rehabilitadora a persones amb discapacitat intel·lectual en edat laboral. L'objectiu és capacitar a les persones ateses perquè aconsegueixin la màxima integració social a través de l'ocupació activa. En aquest servei s’atenen 151 usuaris.
  • Centre Especial de Treball: És una empresa de treball protegit sense ànim de lucre, que té com a finalitat donar ocupació estable a persones amb discapacitat intel.lectual. La plantilla actual està formada per un total de 235 persones amb discapacitat 168 persones amb discapacitat intel.lectual, 47 amb discapacitat física i 20 amb discapacitat sensorial.
  • Servei d’habitatge: És el servei d'acolliment residencial de caràcter temporal o permanent substitutori de la llar a conseqüència de problemes derivats de la mateixa discapacitat, per manca de família o per no disposar de condicions socio familiars i assistencials adequades. S'ofereix serveis d'atenció global orientats al manteniment i la millora de l'autonomia de les persones assistides. En aquest servei s’atenen 61 persones en la modalitat de llar-residencia.
  • Servei d’atenció a les famílies: Són grups formats per pares, mares, tutors que tenen un familiar amb discapacitat intel.lectual i que es reuneixen mensualment per compartir la seva experiència, rebre informació sobre el món de la discapacitat intel·lectual i resoldre dubtes mitjançant la col·laboració amb altres persones amb qui els uneix un fet comú.
  • Grup d’autogestors: El grup autogestor està format per persones adultes amb discapacitat intel·lectual que es reuneixen periòdicament per aconseguir més autonomia personal i social dins i fora del grup; adquirir habilitats en l’àrea de comunicació i funcionament de grup; augmentar les possibilitats de parlar i decidir per ells mateixos; aprendre a decidir qüestions de la seva vida quotidiana i poder participar de la vida associativa.
  • Grup de germans: Es tracta d’una activitat de caire lúdic en què un grup de germans i germanes de persones amb discapacitat intel·lectual s’expressen, comparteixen, posen en comú i aprenen de les seves experiències.
  • Club esportiu: té com a objectiu la pràctica de les distintes modalitats o disciplines esportives en les que s’integren únicament esportistes amb disminucions i discapacitats psíquiques i el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva sense finalitat de lucre. L'objectiu primordial de l'entitat és millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual a través de la pràctica de l'esport.
  • Servei de lleure: El servei de Lleure PUNT DE TROBADA té com a primer objectiu oferir a la persona amb discapacitat intel·lectual els suports necessaris per a que pugui exercir el seu dret a tenir un lleure individual i compartit, en igualtat de condicions que la resta de la població.
  • Agència de col·locació de la Generalitat de Catalunya número 0900000040: Com agència de col·locació autoritzada realitza actuacions d’intermediació laboral coordinades amb els serveis públics d’ocupació (SEPE).