Taller Baix Camp
Estàs aquí:
Recursos
»
Transparència
»
Contrast
 
Imprimir
 
Grandària del text

Òrgans de l’Associació


  • Assemblea general de socis: L’Assemblea General és l’organisme suprem d’adopció de les decisions de l’entitat, els acords de la qual seran obligatoris per a tots el membres de la mateixa. Estarà integrada pel conjunt de tots els socis.
  • Consell Directiu: És l’òrgan social que representa, governa i administra l’Associació. Està integrat entre 7 i 15 socis escollits i nomenats per l’Assemblea General, i sempre en nombre senar, per votació de tots el socis presents o representats que estiguin en situació d’exercir els seus drets socials. Només podran ser membres del Consell Directiu els associats.
  • Els Consells Assessors: Del Centre Ocupacional i del Servei d’Habitatge estarà integrat per representants de l’Associació, representants dels professionals que intervenen en les activitats i per representants dels usuaris o els seus representants legals; en nombre de dues persones per cadascun d’aquests estaments, escollides democràticament per l’Assemblea.