Taller Baix Camp
Estàs aquí:
Serveis
»
»
Contrast
 
Imprimir
 
Grandària del text

Agència de Col·locació


L’Associació de Familiars de Persones amb Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament TCB som Agència de Col·locació Autoritzada pel SNE amb el número 0900000040

La nostra entitat té una experiència contrastada en el treball d’orientació i inserció de col·lectius en risc d’exclusió, aquesta experiència ens ha demostrat que aquests itineraris són una eina fonamental per la inserció laboral, treballant competències tant personals com socials, formatives o laborals claus per l’accés al mercat de treball.
Aquests itineraris són utilitzats per tot tipus d’usuaris però en remarcarem la importància quan es tracta de col·lectius amb especials dificultats d’inserció.

Per dur a terme les activitats com a agencia de col·locació seguim uns itineraris basats en:
  • Accions d’acollida i informació en les quals expliquem en què consisteix l’ajut, aclarim dubtes i evitem confusions.
  • Diagnòstics per tal de valorar les possibilitats de feina, ens permeten establir un ventall d’interessos professionals i dissenyar un itinerari formatiu.
  • Orientació, informació i assessorament oferint a l’usuari informació respecte cursos de formació i opcions de feina, facilitant al demandant de feina les eines bàsiques per trobar feina, per discriminar ofertes, etc.
  • Accions d’acompanyament que consisteixen en un seguiment i recolzament un cop s’han inserit en el món laboral.
  • Tutories de seguiment encaminades al desenvolupament de competències professionals i personals per a la inserció.