Taller Baix Camp
Estàs aquí:
Sobre nosaltres
»
Contrast
 
Imprimir
 
Grandària del text

Qui som


L’ associació del Taller Baix Camp és una entitat sense ànim de lucre declarada d’utilitat pública amb seu a Reus que actua per a totes les persones amb discapacitat intel·lectual adultes i les seves famílies, preferentment de la comarca del Baix Camp.

La nostra missió missió és oferir els suports necessaris a les persones amb discapacitat intel·lectual i a les seves famílies per a millorar la seva qualitat de vida

Per a això l'Associació posa tots els mitjans al seu abast per a buscar i gestionar serveis de qualitat atenent sempre a les demandes i necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves famílies, oferint els suports necessaris per a aconseguir la màxima integració social, laboral i personal de les persones amb discapacitat.

Els diferents serveis, sempre en la línia de complir la missió de l'Associació, hauran de tenir en compte els següents principis:

  • Reconèixer les capacitats de les persones amb discapacitat i ajudar-li en el seu desenvolupament
  • Cobrir les necessitats globals d'aquestes persones i de les seves famílies
  • Normalitzar-les en tots allò que els equipés als ciutadans de la seva mateixa edat cronològica
  • Promoure l'autodeterminació: la persona amb discapacitat psíquica i la seva família han de ser els protagonistes de les seves accions i del seu futur

Volem ser una entitat:

  • Reconeguda per ser un model de suport integral i de qualitat per a les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, treballant per a oferir tots els suports que necessitin des de la finalització de l’etapa escolar fins a la vellesa
  • Que treballi en la defensa de la igualtat i dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves famílies
  • Que totes les accions i projectes que es realitzin des de l’associació estén centrats en la persona
  • Que promogui l’autodeterminació de les persones amb discapacitat en totes les seves actuacions
  • Que conti amb professionals formats, implicats i motivats
  • Que mantingui una gestió eficaç que promogui la disponibilitat de recursos financers per a poder afrontar la viabilitat dels serveis i projectes