QUÈ ÉS EL TALLER BAIX CAMP?

El Taller Baix Camp és una entitat sense ànim de lucre declarada d’utilitat pública amb seu a Reus que actua per a totes les persones amb discapacitat intel·lectual adultes i les seves famílies, preferentment de la comarca del Baix Camp.

El nostre model d’entitat
aposta decididament pel suport integral i de qualitat a les persones amb discapacitat intel·lectual, treballant per oferir tots els suports i oportunitats que necessitin per dur un vida feliç i el més independent i normalitzada possible, des de la finalització de l’etapa escolar fins a la vellesa.

El nostre valor més preuat són les persones i les seves capacitats.

Des de fa més de 40 anys al Taller Baix Camp, totes les accions i projectes que realitzem estan centrats en la persona, atenent les seves demandes i necessitats, cercant i oferint-los els suports necessaris per a aconseguir la seva màxima integració social, laboral i personal.

Els centres ocupacionals -els nostres obradors- són els espais on, mitjançant l’artesania que t’oferim, treballem i potenciem de manera individualitzada les capacitats de cada persona. Quan la integració en l’entorn laboral ordinari no és viable, l’ocupació terapèutica esdevé una de les millors eines d’empoderament personal. Aquí és on neixen les espelmes i sabons amb ànima solidària

Oferim orientació i formació ocupacional i des del nostre Centre Especial de Treball (CET), realitzem serveis per a empreses, administracions i particulars. Estem especialitzats en jardineria, pintura i senyalització, manipulats, manteniments i gestió d’aliments i tenim una bugaderia.

Disposem de quatre llars-residències on fomentem la seva autonomia i disposem també d’un servei de suport a la vida independent en la pròpia llar.

El nostre Punt de trobada és l’espai de lleure que garanteix un temps d’oci individual i compartit i amb igualtat de condicions que la resta de la població.

Treballem per  una gestió eficaç que promogui la disponibilitat de recursos financers per a poder afrontar la viabilitat dels serveis i projectes. I a tots els nostres serveis hi trobareu equips de professionals formats, implicats i motivats, que treballen en la defensa de la igualtat i dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves famílies.