Senyalització viària

Disposem de dues seccions de senyalització horitzontal, dedicades a la pintura i manteniment de zones urbanes.

  • Senyalització vertical
    Aplicació de pintura. Senyalització vial: disseny i realització. Zones d'aparcament: disseny i realització.
  • Senyalització horitzontal
    Subministrament de tot tipus de senyals de tràfic. Col·locació de les senyals segons indicacions del client.