Gestió mediambiental

Deixalleria i voluminosos

Les deixalleries són un servei públic on s’han de portar residus tant reciclables com “especials” per facilitar-ne la reutilització i el tractament.

En total, a Reus hi ha tres deixalleries fixes i una de mòbil per a la recollida de residus de menys grandària.

El CET Taller Baix Camp realitza les tasques de control d’accessos, orientació i informació als ciutadans i tot tipus d’usuaris que utilitzen les deixalleries. També es té cura de les instal·lacions mantenint-les netes i ordenades.

Alhora la nostra entitat també gestiona la planta de voluminosos. Tot plegat, amb una aposta clara de futur en la gestió de residus des del Taller Baix Camp.