Centre ocupacional

El centre ocupacional és l’alternativa des de l’àmbit dels serveis socials a l’integració laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual que no puguin incorporrar-se al sistema ordinari de treball ni a un centre especial de treball.

Per a qui

El servei de llars-residència ofereix atenció als usuaris els 365 dies de l’any, incloent vacances, festius i caps de setmana, per la qual cosa es converteix en una veritable llar per a les persones que hi viuen. Aquesta disponibilitat no els priva de la convivència amb les respectives famílies però sí que assegura l’atenció de tots aquells que, per circumstàncies personals, no es puguin acollir.

Objectius

Als nostres Centres Ocupacionals volem atendre les següents funcions de teràpia ocupacional:

Ajustament personal

Es tracta d’oferir activitats amb l’objectiu d’una habilitació estructural de la persona i una millora de la relació amb l’entorn cívic. Aquestes activitats han d’ocupar un 50% del temps diari d’estada al centre (25% del temps per usuaris temporals).

Ocupació terapèutica

Tasques amb les quals l’usuari pugui adonar-se de l’assoliment d’un resultat material i satisfactori, ja que l’objectiu de l’ocupació terapèutica és aconseguir productes per ser objecte de comercialització.

El Centre Ocupacional milloren la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Què entenem per qualitat de vida al TBC

 • Benestar emocional
 • Poder escollir i prendre decisions pròpies
 • Tenir amics, suport de la família i gaudir d’afecte
 • Aprendre a fer les coses per un mateix
 • Gaudir d’hàbits de salut adequats
 • Viure i gaudir en la comunitat
 • Tenir intimitat

Com podem aconseguir-ho

Treballem diferents elements en base a les necessitats i interessos de cada persona.

 • Habilitats de la llar
 • Comunicació
 • cura personal
 • Habilitats socials
 • Autodirecció
 • Treball

Què fem al TBC per treballar aquestes habilitats:

 • Activitats habituals
 • Ocupació terapèutica
 • Planificació diària
 • Habilitats higiene personal
 • Activitats Esportives
 • Participació en dinàmiques domèstiques
 • Activitats innovadores
 • Activitats socials

El Centre Ocupacional està destinat a persones amb discapacitat intel·lectual que estan en edat laboral i han acabat el corresponent període de formació, el grau de disminució de les quals és igual o superior al 65% (i amb una capacitat productiva general no superior al 37,5% en el sistema ordinari de treball).

Pots descarregar-te el fullet dels servies dels nostres Centres Ocupacionals o contactar amb nosaltres.