Atenció a les persones

Al Taller Baix Camp oferim diversos serveis per donar suport a les persones amb discapacitat intel·lectual per tal d’atendre les seves necessitats des de la finalització de l’etapa escolar fins a la vellesa.

La responsabilitat social és un compromís voluntari de les empreses i les institucions amb el desenvolupament social i mediambiental, i alhora també aporta millores en competitivitat i rendibilitat.

El nostre compromís és l’auto-exigència de la qualitat en els nostres serveis professionals a empreses i particulars, amb el valor social afegit d’ocupar persones amb alguna discapacitat, però amb moltes capacitats. Busquem sempre la satisfacció dels nostres col·laboradors en tots els nostres serveis.

Som especialistes en envasat i manipulat industrial, gestió alimentària, jardineria i serveis agraris i mediambientals, senyalització viària, bugaderia, gestió de deixalleries, magatzem i logística. També ens podem desplaçar temporalment a l’empresa per a la realització d’obres o serveis.

Amb l’entrada en vigor de la nova Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, els organismes com Ajuntaments, Diputacions i Consells Comarcals, poden prescriure empreses socials i d’inserció als plecs de condicions de les licitacions públiques per tal de dur a terme una part de les tasques. El Taller Baix Camp, a través del nostre CET com a empresa social, complim tots els requisits per ser prescrita. A més, garantim una execució de les tasques amb el 100% de garanties tècniques i administratives. Al ser una empresa que compleix tots els requisits de la nova Llei de Contractació dins del sector tecnològic/industrial en l’àmbit social, els nostres serveis poden ser subcontractats per una altra empresa pública o privada en una licitació que li hagi estat adjudicada.

Disposem dels registres de qualitat corresponents i realitzem tots els processos segons la ISO 9001.
Contacteu amb nosaltres per més informació