Punt de trobada

El Punt de Trobada és l’espai de relació de les persones amb discapacitat intel·lectual de la nostra entitat i de les seves famílies. Es va posar en marxa a l’any 2008 i en ell s’hi duen a terme el Servei de lleure i esports i el Servei de suport a les famílies.

Servei de suport a les famílies

Vol potenciar els suports adreçats a les famílies de les persones amb discapacitat intel·lectual per tal d'incidir en la millora de la seva qualitat de vida familiar i aconseguir que se sentin acompanyades en la seva tasca d'educació i potenciació de capacitats dels seus familiars.

Objectius

Crear programes i activitats destinades a oferir suports que garanteixin una millora en la qualitat de vida de les famílies.
Generar una xarxa de suports entre les pròpies famílies, proporcionant suport emocional i establint relacions d'apropament.
Promoure les relacions entre les famílies per tal de millorar el teixit associatiu de la nostra entitat.

Espai d'informació

Es facilita orientació i assessorament i recursos que puguin donar resposta a les demandes i necessitats plantejades per les famílies.

Grup de suport familiar

Grups estables de pares i mares, que es reuneixen periòdicament per tal de compartir experiències i augmentar la seva formació i coneixement que compten amb el suport d’un dinamitzador.

Activitats de formació

Activitats dirigides a proporcionar a les famílies coneixements, actituds i habilitats que contribueixin al seu desenvolupament personal.

Activitats socioculturals

S’ofereixen alternatives lúdiques i culturals a les famílies: excursions, visites culturals, cursets de cuina, informàtica, diverses celebracions…

Servei de lleure i esports

La qualitat de vida de les persones amb discapacitat no es pot aconseguir totalment sense desenvolupar l'oci i el temps de lleure ja que és fonamental per al benestar emocional, pel desenvolupament de les relacions interpersonals i la inclusió en la comunitat.

Objectius

Oferir un servei de lleure que es basi en les diferents intensitats de suports, interessos i necessitats, per tal d’aconseguir un augment de la participació de les persones amb discapacitat intel·lectual en les activitats d'oci.

Afavorir les relacions interpersonals i d'amistat de les persones amb discapacitat.

Possibilitar un accés a la vida normalitzada facilitant les eines que permetin accedir a aquells coneixements i activitats que puguin proporcionar una bona qualitat de vida (oferint formació permanent, habilitats, autonomia....)

Gaudir del temps lliure mitjançant activitats lúdiques.

Potenciar l'autodirecció i la autogestió per a possibilitar un oci escollit per ells.

Programa d'oci compartit

L’objectiu és la relació d’amistat i la trobada amb els altres. La finalitat es realitzar activitats d’oci normalitzades (sortides a sopar, al cinema, passejar…). 

Així mateix, es pot assistir al Punt de Trobada qualsevol dels dies que està obert i es pot gaudir del espai de manera lliure (utilitzar la sala de informàtica, els diferents jocs, xerrar amb el amics…)

Programa cultural i formatiu

Inclou aquelles activitats que afavoreixen l’expressió artística i creativa de la persona  (tallers, ball, karaoke, curset informàtica, cuina, cursos de formació d’adults…)

Programa esportiu

Reuneix aquelles activitats que milloren les condició física i benestar emocional. Es realitzen entrenaments de les següents modalitats esportives: atletisme, futbol, bàsquet, petanca i tennis-taula. 

A més, els nostres esportistes participen als campionats que organitza l’ACELL (Federació Catalana d’esports per a disminuïts psíquics).

Casal d'estiu

Al mes d’Agost s’organitzen diverses activitats en horari de matí i tarda.

HORARIS:

Les activitats del Servei de lleure i els esports es realitzen de 17.30 a 20.00 hores de dilluns a divendres.

Els dissabtes els horaris canvien en funció de l’activitat que es vagi a realitzar.

El Punt de Trobada està obert a tothom.