D'on venim

L'Associació Taller Baix Camp, és una entitat pionera en el nostre entorn, té per objecte la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves famílies.
Això ha estat així, utilitzant aquestes paraules o les que s’utilitzaven en cada moment històric, des de l’any 1979 fins als nostres dies.
El 1979 un grup de pares i mares veient la dificultat que tenien els seus fills per seguir l’ensenyament ordinari i davant la inexistència de serveis on poder ser atesos, decideixen unir-se i crear així un espai on aquests nens i nenes poguessin rebre una educació.
Entre 1980 i 1985 es finança a través de la Generalitat, de la Diputació i dels ingressos provinents de treballs que ja en aquell moment es realitzen de forma artesanal. A diferència d’altres entitats del nostre sector, aquesta entitat ha mantingut i manté una presència fonamental dels familiars de les persones amb discapacitat en els òrgans de govern. Aquest fet s’ha sabut compaginar amb una total professionalització, el 1991, dels estaments de gestió i amb una bona vinculació amb els organismes privats i públics del nostre entorn.
A partir de 1993 es comencen a formalitzar els primers contractes laborals i el nombre de persones amb discapacitat psíquica ateses comença a augmentar de manera considerable.