Projectes Erasmus +

Els projectes Erasmus+ son aquells que formen part del programa de la Unió Europea per tal de fomentar l’educació, la formació, la joventut i l’esport a Europa.

Actualment, el programa s’estableix per un període de 7 anys (2021-2027) i té fixades com a prioritats la inclusió social, les transicions ecològiques i digitals, i el foment de la participació de les persones joves en la vida democràtica.

En el cas de l’Associació Taller Baix Camp, les activitats de cooperació estratègica es duen a terme en l’àmbit de l’educació de persones adultes.

Fins ara, l’entitat ha participat en diferents d’aquests projectes transnacionals, coneguts a través de l’acció clau 2 (KA2), referents a la Cooperació per la Innovació i l’Intercanvi de Bones Pràctiques.

Amb el suport de:

COPE 2022-1-ES01-KA220-ADU-000088918


SOCIS DE LA COOPERACIÓ

Associació Taller Baix Camp – Espanya
Artied LTD - Bulgària
Associació Educativa i Cultural Blue Beehive – Espanya
Corporation for Succor and Care of Elderly and Disabled (FRODIZO) – Grècia
Fondazione Istituto dei Sordi di Torino - Itàlia
National Association of Professionals working with people with disabilities (NARHU) - Bulgària
VSI Edukaciniai Projektai (EDUPRO) - Lituània

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El projecte COPE (Enabling Adult Educators to Cope with Aggressive behavior of Disadvantaged Learners) es tracta d’un projecte de cooperació de 2 anys Erasmus+ (KA220), de l’àmbit d’educació d’adults, que pretén prevenir, detectar i gestionar les conductes de les persones amb discapacitat intel·lectuals o malalties de salut mental quan aquestes es tornen agressives, mitjançant l’aplicació d’enfocaments no invasius centrats en la persona.

PAQUETS DE TREBALL DEL PROJECTE

El projecte està format per 5 paquets de treball diferents (Work Packages) a desenvolupar.

- WP1. Gestió del projecte. El soci coordinador (TBC) monitoritzarà i avaluarà tots els processos de gestió relacionats amb el desenvolupament del projecte.
- WP2. Creació d’una Base de Dades. Constarà de tècniques i eines que permetin identificar, prevenir i gestionar el comportament agressiu de les persones amb discapacitat intel·lectual o malalties de salut mental, així com també per recolzar als educadors d’adults en la construcció de resiliència emocional.
- WP3. SPOOC. Consisteix en la preparació de cursos en línia oberts per a l’autoformació d’especialistes i educadors d’adults per capacitar-los i desenvolupar les seves competències en la gestió dels canvis de conductes de persones amb discapacitat intel·lectual o malalties de salut mental quan aquestes es tornen agressives.
- WP4. APP. Desenvolupament d’una aplicació que permet la millora en la comunicació entre educador i estudiants adults amb discapacitat intel·lectual.
- WP5. Pla de difusió. Creat per difondre els resultats del projecte als grups destinataris, parts interessades i socis associats.

ENLLAÇOS DEL PROJECTE

Web: www.copewithagression.eu
Facebook: @Copewithagression

CO-EDUCATION IN GREEN 2020-1-LT01-KA204-077953


SOCIS DE LA COOPERACIÓ

Associació Taller Baix Camp – Espanya
Center for Competence and Development Cyprus (COMCY) - Xipre
Open Europe – Espanya
p-Consulting.gr – Grècia
Polygonal NGO - Itàlia
Universidade de Aveiro – Portugal
VSI Edukaciniai Projektai – Lituània

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El projecte Co-Education in Green busca promoure l’educació ambiental comunitària mitjançant un procés d’aprenentatge basat en projectes, dirigit per educadors d’adults i que compta amb la participació dels alumnes, inclosos els que presenten necessitats especials, així com la comunitat educativa local. El projecte té com a objectiu principal capacitar als educadors d’adults en l’educació comunitària, posant èmfasi en les qüestions mediambientals i d’accessibilitat per les persones amb discapacitat.

RESULTATS DEL PROJECTE

El projecte està format per 3 resultats intel·lectuals (Intellectual Outputs) diferents a desenvolupar.

- IO1. Metodologia de creació d’espais verds compartits i procediments d’implementació.
- IO2. Kit de capacitació online, per millorar les competències i habilitats dels educadors en matèria d’educació cooperativa orientada al medi ambient per mitjà de la transformació col·laboradora d’espais compartits en àrees verdes accessibles.
- IO3. Manual per educadors d’adults i centres educatius sobre com co-crear jardins multi sensorials per adults amb necessitats especials. També s’inclourà la organització d’un esdeveniment de co-creació d’un jardí multi sensorial en tots els països socis.

ENLLAÇOS DEL PROJECTE

Web: www.coeducationingreen.eu
Facebook: @educationingreen
Instagram: @coeducationingreen