Programa de gestió alimentària

L’objectiu del Programa de Gestió Alimentària de Reus és recuperar els aliments frescos que, tot i que són aptes per al consum humà, quedarien fora del circuit comercial i acabarien com a residus.

Aquests aliments frescos que passen per un procés de triatge i són repartits, junt amb altres productes alimentaris, per les entitats socials que formen part de la Xarxa de Distribució d’Aliments i el Menjador Social entre les famílies en situació de vulnerabilitat.

Des del nostre Centre Especial de Treball (CET) ens encarreguem de la logística del Programa.

Primer, recollim el menjar fresc dels centres donants dels aliments.

Després, un cop els aliments arriben a les nostres instal·lacions, fem el triatge i la classificació dels aliments aptes per al consum humà.

Finalment, portem els aliments triats als centres de distribució dels aliments.

Totes aquestes tasques les fem complint de manera rigorosa les mesures de seguretat alimentària, en un mateix dia.

Això fa el procés molt eficient i eficaç, ja que l’aliment fresc recollit al matí el rep una família en situació de vulnerabilitat a la tarda.

El Taller Baix Camp disposa d’unes instal·lacions adequades: entrada directa des del carrer, recepció, cambra de fred per a triatge i classificació i cambra frigorífica per mantenir el fred i guardar els aliments frescos.

El Taller Baix Camp fa el transport d’aquests aliments, tant en la recollida als centres donants com en el repartiment als centres de distribució, mitjançant dos vehicles frigorífics, per tal de mantenir els aliments frescos en les condicions idònies i assegurar la cadena de fred.