AVÍS LEGAL

A Taller Baix Camp som plenament conscients de la confiança que diposita en nosaltres i tenim la responsabilitat de protegir la seva privacitat. Com part d’aquesta responsabilitat, ens comprometem a respectar la seva privacitat complint amb la vigent normativa de protecció de dades, amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, d’11 de juliol.

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent a cada moment. És per això que ens reservem el dret a modificar el present avís legal per a adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís que s’accedeixi als nostres serveis web.

Consulta aquí la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT
Consulta aquí la nostra POLÍTICA DE COOKIES 

 

Seguretat de la informació

Només els empleats que requereixin la informació per a l’acompliment d’una determinada tasca, accedeixen a aquest tipus d’informació.

Els nostres empleats estan obligats a adoptar les mesures de seguretat necessàries exigides per la legislació vigent. A més, TOTS els nostres empleats estan al dia de les nostres pràctiques de seguretat i privacitat.

Per favor, tingui en compte que la transmissió d’informació a través d’Internet només resulta segura quan es codifica. És possible que la seva informació s’enviï a través d’un nombre indeterminat de països abans que arribin al seu destinatari, pel que Taller Baix Camp no es responsabilitza de cap accés no autoritzat o pèrdua d’informació personal que escapi al nostre control.

Limitació de la responsabilitat

La informació i serveis inclosos o disponibles poden incloure incorreccions o errors tipogràfics.

De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. Taller Baix Camp pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

Propietat industrial i intel·lectual

Tots els continguts dels serveis proporcionats per Taller Baix Camp són propietat intel·lectual de l’empresa o es disposa d’autorització per a usar-los, i estan protegits en funció de la legislació sobre Propietat Intel·lectual nacional i internacional vigent. Queda absolutament prohibit l’ús del contingut dels nostres serveis sense l’autorització per escrit per part de l’empresa. L’incompliment implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Informació LSSI-CE

En compliment del deure informació contemplat en l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable de la web on pot descarregar diferents aplicacions i/o informacions és © ASSOCIACIÓ TALLER BAIX CAMP, Carrer Joan Oliver, 28-30, Polígon Mas Batlle, 43206, Reus, Tarragona, CIF. G-43036185. Inscrita en el registre corresponent, amb domini d’Internet www.tallerbaixcamp.org, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats en la següent adreça de correu electrònic tallerbaixcamp@tallerbaixcamp.org

Si necessita qualsevol aclariment, contacti amb nosaltres