Formació

L’Associació Taller Baix Camp actualment està impulsant decididament l’àmbit de la formació amb l’objectiu d’aprofitar tot el potencial i anys d’experiència en el sector, per poder formar a persones interessades en treballar en el nostre àmbit.

Al 2020 vàrem aconseguir l’homologació del nostre centre per tal de poder oferir cursos de formació ocupacional.

L’any 2021 es va portar a terme el primer curs de formació ocupacional Certificat de Professionalitat de nivell 3: Promoció i Intervenció educativa de persones amb discapacitat i l’entitat treballa per poder continuar oferint aquesta formació de manera continuada any rere any.

Enguany estem portant a terme el programa de FPO Dual, amb l’objectiu de millorar la ocupabilitat de les persones joves aturades mitjançant la combinació de la formació i un contracte laboral de 12 mesos.

FPO Dual:

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

FOAP:

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb fons rebuts del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Què estudiaràs:

  • Detectar, generar i utilitzar recursos socials i comunitaris per a la realització d’intervencions socioeducatives amb persones amb discapacitat.
  • Organitzar i realitzar l’acompanyament de persones amb discapacitat en la realització d’activitats programades.
  • Organitzar, desenvolupar i avaluar processos d’inclusió de persones amb discapacitat en espais d’oci i temps de lleure.
  • Organitzar i desenvolupar l’entrenament en estratègies cognitives bàsiques i alfabetització tecnològica per a persones amb discapacitat, en col·laboració amb professionals de nivell superior.
  • Actuar, orientar i donar suport a les famílies.

De què podràs treballar:

  • Monitor/a educador/a de persones amb discapacitat.
  • Integrador/a social.
  • Monitor/a de serveis a la comunitat.

Titulació: Certificat de professionalitat de nivell 3

Contacteu per més informació