Projecte Erasmus+

Els projectes Erasmus+ son aquells que formen part del programa de la Unió Europea per tal de fomentar l’educació, la formació, la joventut i l’esport a Europa.

Actualment, el programa s’estableix per un període de 7 anys (2021-2027) i té fixades com a prioritats la inclusió social, les transicions ecològiques i digitals, i el foment de la participació de les persones joves en la vida democràtica.

En el cas de l’Associació Taller Baix Camp, les activitats de cooperació estratègica es duen a terme en l’àmbit de l’educació de persones adultes.

Fins ara, l’entitat ha participat en diferents d’aquests projectes transnacionals, coneguts a través de l’acció clau 2 (KA2), referents a la Cooperació per la Innovació i l’Intercanvi de Bones Pràctiques.

Un aspecte que també volem destacar és la continuïtat en el temps d’aquesta activitat. La nostra col·laboració no està pensada com una participació puntual, sinó que preveiem poder-hi actuar durant totes les visites que tinguin lloc durant el curs escolar. Per tant hi ha un esforç molt gran per part dels actors i actrius i un treball organitzatiu important per part del personal tècnic del TBC.