BBVA dona al Taller Baix Camp equipament per trencar la bretxa digital de les persones amb discapacitat intel·lectual

L’entitat financera ha fet un donatiu de 15 tauletes per als centres de l’Associació Taller Baix Camp, que permetrà seguir treballant les competències digitals de les persones usuàries.

Gràcies a aquesta donació, es facilita l’accés de les persones amb discapacitat intel·lectual a les noves tecnologies, a través de les quals es poden desenvolupar múltiples capacitats cognitives i amb programes específics, contribuir a la rehabilitació neuro-psicològica eficaç de les limitacions funcionals, que permeten millorar les capacitats de les persones per dur a terme les activitats del seu dia a dia.

Mitjançant diferents exercicis, eines i simuladors d’estimulació i rehabilitació cognitiva, és a dir, diferents activitats classificades per àries d’intervenció es poden treballar les funcions cognitives bàsiques, les activitats de la vida diària i les habilitats socials dels usuaris/àries.

Aquest tauletes digitals també són útils per les persones d’edat avançada i que necessiten més estimulació cognitiva per no perdre les capacitats adquirides. Alhora, també facilita i millora el contacte de les persones que viuen a les llars-residència, amb els seus familiars, en cas que per algun motiu no es puguin veure físicament (per distància o malaltia, per exemple)

BBVA emmarca aquesta donació en una acció més àmplia, en la qual s’han fet arribar 216 tauletes a diferents entitats de Catalunya per poder dur a terme programes d’acompanyament educatiu, tallers de millorar de competències instrumentals o ocupacionals de persones en risc d’exclusió, amb discapacitat o als seus familiars i per a persones de la tercera edat de residències per estar en contacte amb familiars.

Entrades relacionades